Planeter

Spread the love

Planeter i vårt solsystem representerar olika energier.

Planeterna representerar basfunktioner som vi alla använder oss av. De visar på våra psykologiska funktioner och hjälper oss att utvecklas. Planeterna är våra psykologiska verktyg och när vi vet vilka verktyg vi har i vår verktygslåda, då kan vi verkligen låta vår kreativitet flöda. I vårt solsystem har vi 10 planeter som representerar olika energier och de används vid tolkning av horoskop. Här kommer en kort beskrivning av alla planeter. Notera att inom astrologin kallas även Solen och Månen för planeter och även Pluto fast den har “nedgraderats” till en dvärgplanet.

Två yrkesmän, t ex en målare och en snickare, har var sin verktygslåda men deras lådor är olika uppbyggda. Medan målaren har penslar, pannå och målarburkar har snickaren såg, hammare och virke. 

Men två snickare med till synes samma verktygslåda behöver inte skapa samma saker. Den ena kan bygga en stol medan den andra bygger ett hus. Även om din verktygslåda ser likartad ut som någon annans använder du din låda på ditt individuella sätt. 

Hur många planeter finns det i horoskopet?
Det finns tio planeter och Norra Månnoden. En del astrologer ritar också ut Södra Månnoden. Planeterna är Solen, Månen, Merkurius, Venus, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus och Pluto. Alla astrologer är väl medvetna om att Solen är en stjärna och Månen är en satellit till vår planet och vår måne, men för enkelhetens skull kallas alla för planeter. Det som också används i horoskoptolkning är Ascendenten – Descendenten (AC – DC) som representerar födelsedygnets horisont. Medium Coeli och Imum Coeli (MC – IC) som representerar zenit (mitt på dagen) och nadir (mitt i natten) under födelsedygnet. Det finns ytterligare objekt som ibland ritas ut men de tar jag inte upp här.

Solen

Solen är vårt solsystems stjärna. Den passerar genom alla stjärntecken i zodiaken på 365 dagar. Det är den himlakropp som alla refererar till när de tänker på vilket stjärntecken de är. Solen var i det tecknet när de föddes och därmed “är” de en sådan energi. Så enkelt är det inte. Alla planeter bör tas i beaktande men ändå är Solen (oftast) den starkaste energin för den representerar mentaliteten, självmedvetenheten och egot.

Månen

Månen är vår följeslagare eller satellit. Då vår måne är så stor i förhållande till Jorden borde den kallas tvillingplanet och den vänder hela tiden samma sida mot oss så ett mån-dygn är 29 dagar vilket också är den tid den tar för att passera genom alla stjärntecken i zodiaken. Det innebär att den är ca 2,5 dag i varje tecken. Månen brukar vara den näst starkaste energin, kanske för att den är allra närmast till Jorden. Månen representerar känslor, sympati och självkänsla.

Merkurius

Den här planeten är närmast Solen och den är aldrig längre från Solen i ett horoskop än max tecknet bredvid. Merkurius går ett varv runt Solen på 88 dygn. Planeten går i retrograd ca 5 veckor 4 – 5 ggr per år. Merkurius representerar kommunikation och inlärning av information.

Venus

Venus är vår närmaste planet bortsett från Månen. Venus är ungefär lika stor som Jorden, något närmare Solen och brukar kallas vara vår syskonplanet. Det tar 225 dygn, ca 10,5 månad, för Venus att gå runt Solen och ett varv runt zodiaken. Det motsvarar ungefär 26 dagar i varje tecken men det kan bli längre en gång per år då planeten går i retrograd. Venus representerar kärlek, skönhet, kreativitet, harmoni och pengar.

Mars

Den här planeten är närmast bortom Jorden och är mindre än vår planet. Den går ett varv runt Solen och zodiaken på 1 år och 11 månader. Planeten befinner sig omkring 1,5 månad i varje tecken, vid retrograd längre tid. Mars har två månar, Phobos och Deimos. Inom astrologin representerar Mars kraft, energi, styrka och aggression.

Jupiter

Vårt solsystems största planet och med den karakteristiska röda fläcken. Jupiter tar 12 år på sig att gå runt Solen och zodiaken. Ett dygn på Jupiter är ca 10 timmar och planeten har svaga ringar. Jupiter befinner sig ca 1 år i varje tecken, vid retrograd längre tid. Antalet månar är, just nu i alla fall, 79 st och några av de mest kända är Io, Europa, Ganymedes och Callisto. Jupiter representerar expansion och växande, den sensoriska inlärningen och uppfattningsförmåga.

Saturnus

Den här planeten är mest känd för sina stora och magnifika ringar. Saturnus tar 29,5 år på sig att gå runt Solen och zodiaken och ett dygn på planeten motsvarar 10,7 jord-timmar. Planeten befinner sig knappt 2,5 år i varje tecken, vid retrograd längre tid. Saturnus har 82 månar och den allra mest kända heter Titan. Inom astrologin representerar den här planeten ordning och reda, självförtroendet, gränssättning samt struktur.

Nu kommer vi till de yttre planeterna som också kan kallas generationsplaneter eftersom de befinner sig så länge i varje stjärntecken. De kommande tre planetenergierna är lite oförutsägbara och kan ge plötsliga effekter i vissa sammanhang. De har också tydliga effekter på samhället då de anammar stjärntecknets energi så länge.

Uranus

Uranus är en stor planet, om än inte lika stor som de två föregående, den upptäcktes 1781 och den tar 84 år på sig att gå runt Solen och zodiaken. Det innebär att den kan befinna sig i genomsnitt 7 år i ett tecken, vid retrograd längre tid. Ett dygn på planeten motsvarar 17 timmar på Jorden. Uranus har också ringar och 27 månar varav två heter Miranda och Oberon. Energin som den här planeten står för är vår kreativa intelligens dvs uppfinningsförmåga. Man skulle kunna säga att Uranus är världsförbättraren. Uranus är en högre oktav av Merkurius.

Neptunus

Neptunus är en något mindre planet än den föregående men ändå betydligt större än Jorden. Den upptäcktes 1846 och tar 165 år på sig att gå runt Solen och zodiaken. Det innebär att den är i genomsnitt 13 år och 9 månader i ett tecken, vid retrograd längre tid. Neptunus har också ringar vilket sonden Voyager upptäckte på sin resa ut ur solsystemet. Ett dygn på planeten motsvarar 16 timmar på Jorden. Den har 14 månar och den mest kända är Triton. Inom astrologin representerar den här planetenergin drömmar, fantasier, illusioner och kravlös kärlek. Den är, vad man skulle kunna säga, en högre oktav av Venus.

Pluto

Till sist kommer vi till den sista planeten som tolkas i horoskop. Pluto upptäcktes 1930 och “nedgraderades” till dvärgplanet 2006 men det har ingen betydelse i astrologiska kretsar. Pluto tar 250 år på sig att gå runt Solen och zodiaken vilket motsvarar ungefär 20 år och 10 månader i varje stjärntecken, vid retrograd längre tid. Planeten har 5 månar och den största, Charon, är så stor att den borde kallas tvillingplanet till Pluto. Astrologiskt representerar Pluto den andliga viljan och förmågan att transformera.

Norra Månnoden visar den väg som ger störst möjlighet till utveckling i den här inkarnationen och den Södra Månnoden visar vad vi har med oss, den samlade erfarenheten från tidigare inkarnationer.

Ditt horoskop är en outsinlig källa till information. Horoskopet kan ge dig många insikter om din personlighet och kan hjälpa dig att lättare navigera på livets hav. Horoskopet är ditt sjökort. Lär dig läsa ditt horoskop och du kan se vilken väg som är lättast, vilka grynnor som kan dyka upp och vad du har för ”båt” att segla med.
Kurser: Astrologi 1 och 2
E-kurser: Astrologi 1 och 2

När jag var mellan två jobb på 1990-talet bestämde jag mig för att lära mig vad astrologi var för att kunna bevisa att det var bara svammel, men upptäckte ett fantastiskt verktyg till personlig utveckling istället.

Mer läsning hittar du på sidor om vissa planeter i retrograd samt Planeter i retrograd hjälper oss lösa problem

Du når mig lättast på e-post: lena.ellingsson@lenaellingsson.se
Jag finns på facebook: Lena Ellingsson
Gilla min sida på facebook: The Inner Source
Gilla min sida på facebook: Lena Maria Ellingsson – The Peaceful Warrior
Följ mig på instagram: lifecoachlena
Följ mig på instagram: lenamariaellingsson
Jag finns på Telegram: The Peaceful Warrior


Spread the love