Tidigare liv

Spread the love

Tidigare livs läkande kraft

Tidigare liv är ett uttryck som används när man pratar om reinkarnation. Tanken att vi föds om och om igen i olika liv var naturligt förr. Den är generell i österländska regioner men blir mer och mer vanlig här i västerlandet. Vi inkarnerar och lever ett liv tills den fysiska kroppen inte orkar längre eller råkar ut för något som hastigt ändar dess liv. Anden blir då fri att inkarnera på nytt.

Det är vanligt att vi föds tillsammans i vissa grupper, vi bara byter plats. En storebror kan t ex bli en mamma i nästa och en pappa kan inkarnera som lillasyster, ett gift par i ett tidigare liv kan bli förälder och barn i det här livet.

En del tror att alla som gjort en regression påstår att de varit Cleopatra, Karl XII eller någon annan historiskt känd person. De flesta jag har upplevt som regressionsterapeut, eller i mina egna tidigare liv, har vi varit fattiga bönder, fiskare, indianer, örtagummor eller afrikaner. Jag har ännu, efter många utförda regressioner aldrig varit med om att någon varit mer än prästinna i Egypten vid romarnas intåg, gladiator i Rom eller indianhövding. Alla utan att några namn kom fram. Deras ställning hade kanske en viss inverkan men var inte det viktigaste i deras upplevelse. Det som är det viktiga är att det kommer fram en händelse i det livet som har betydelse för dig i det här livet.


Spread the love