Det är en märklig tid

Spread the love

Det är en märklig tid vi lever i. Vad är det som händer?

Time Flies

 

Går tiden fortare eller är det vår uppfattning om tiden som har förändrats?

 

Ligger det nåt i att Jorden går upp i en högre dimension?

 

Ja, det gör det.

 

Allt har en frekvens, även Jorden. Jordens frekvens har varit samma i flera tusen år, 7,8 Hz enligt Schumans resonans, men började under 1980-talet att öka. Strax efter 1990 var Jordens frekvens uppe i över 11 Hz. Borde inte vi människor märka av det då? Förmodligen.

 

1995 kom de första barnen som anpassat sig till den höjda frekvensen. De kallas Indigobarn. Men Jorden fortsätter att öka i frekvens och 2004 började ytterligare en förändring komma med barnen. Från 2009 kallas barnen Kristallbarn.

 

Det här med Maya-kalendern då? Går Jorden under den 21 december 2012? Knappast. Det är bara deras långa räkning som slutar, sen börjar en ny, precis som våra års-kalendrar.

 

Ok, kan man säga något speciellt om tiden fram till 21 december och ett kvartal in i 2013?

 

Det tänkte jag göra här.

 

Tiden fram till 21 december kännetecknas av mycket intellektuell aktivitet, mycket kommunikation och känslor. Rädslan för nya saker och speciellt sådant som vi inte kan mäta med vetenskapliga metoder eller se med fysiska ögon minskar och intresse för medvetandets utveckling ökar. Nya intressanta sätt att forska och testa saker som klärvojanta personer säger dyker upp och helt plötsligt blir det rumsrent att syssla med sådana ting.

 

Efter vintersolståndet och Maya-kalenderns slut uppstår en iver hos många människor för då börjar den nya tidens Jordenergi, den Gyllene Energin, att sippra upp på en del platser på Jorden. Dessutom skapar planeterna i vårt solsystem en speciell effekt. Följden blir att ett stort antal människor vill förverkliga sina idéer och drömmar NU. En del kan bli enormt frustrerade då de inte riktigt kan hänga med i frekvenshöjningarna och tyvärr vänder sig vissa mot sina medmänniskor. Det här börjar långsamt lugna sig framåt sommaren.

 

Vad innebär det här för Sveriges del?

 

Ja, förutom det som står här ovan så försöker Sverige att i det längsta motstå det nya för vårt land håller hårt i gammalt och beprövat, vetenskapligt bevisat och sådant som tidigare fungerat. Nytt ska i det längsta motarbetas, speciellt om det inte kan bevisas vetenskapligt. Det här gäller även inom hälso- och sjukvårdsområdet. Men landet behöver inte vänta på att bli sist med att godkänna saker som faktiskt fungerar även om ingen annan än patienten själv tjänar på det. Inom den statliga vårdsektorn kommer det troligtvis att ske både positiva och negativa saker. December blir en turbulent månad på flera sätt.

 

Nästa år börjar det hända saker. Tillfällen uppstår som gör att både långtidsplaner måste göras om. Samtidigt börjar önskningar, som tidigare sågs som helt ouppnåeliga ser plötsligt ut att vara helt möjliga. Trots att Sverige är ett tekniskt och forskningsmässigt väldigt modernt och framåtsträvande land så är det ändå svårt att acceptera så nya saker som t ex att tankens kraft är skapande.

 

Som boende i Umeå har jag också tittat på hur det ser ut för vårt område.

 

Umeå är en stad där många känner sig harmoniska, speciellt ungdomar och studerande. Staden har en förmåga att som en juvel dra till sig beundran och längtan. Det beror på att Umeå har en energi som är balanserad och mottaglig för det nya. Staden är till viss del missförstådd även om allt görs för att befolkningen ska öka och med den skatteunderlaget. Med en låg medelålder pga många studenter är det svårt att nå upp till det. Hoppet går därför till större företag på orten som får en hel del att säga till om när det gäller stadens utformning och utveckling. Blir det för stadens invånare eller blir det till fördel för företagen själva och de styrande politikerna?

 

Fram till 21 december kan saker hända som får de bestämmande att inse att i all utveckling som skett och sker, har de faktiskt varit styrda av andra och missat en del i att se till stadens bästa. Men det finns en vilja att justera det som kan justeras och kraften finns att hitta kompenserande åtgärder. Vissa åtgärder som kan genomföras kommer att visa sig först inom de närmaste månaderna, tidigare har det inte varit möjligt. Det har varit och är mycket framåtanda och aktivitet, men det infinner sig något mer i det hela. Ett sätt att inte bara se till det fysiska och det ekonomiska.

 

Skulle du vilja veta vad som händer ur din synvinkel och i din närhet hör av dig till mig.


Spread the love