Framgångsfaktorer som sex och pengar, kan de leda till överflöd?

Spread the love

Jag säger varmt välkommen till min blogg Maria Appelqvist Ph D, professionell coach med specialitet ledarskap och relationer samt över tjugo år som lärare.

Sex och pengar är framgångsfaktorer för ditt ledarskap

Maria AppelqvistJag sitter på flygplatsen i Wien och väntar på flyget till Kastrup. Efter den fjärde USA resan hittills under året, är jag på väg tillbaka till Malmö. Staden som varit mitt hem under de senaste decenniet. Idag vet jag inte var mitt hem är. Under sommaren gjorde jag mig av med den vackra vindsvåning som varit min bostad under de senaste åren. Med försäljningen blev jag fri. Fri att kunna befinna mig vart jag vill. Fri så att jag kan lämna det jobb som jag under de senaste 20 åren ägnat mig åt. Nu pendlar jag mellan mina sista förpliktelser för terminen på Malmö högskola där jag undervisar i Ledarskap och Organisation och det nya liv som jag håller på att skapa mig som företagare verksam i en internationell miljö.

Alla de kliv jag tagit som fått mig att skapa en helt ny verklighet beror på en sammansättning av olika faktorer. Jag vet att tanken på förändring lockar inte alla. Samtidigt är det så att utan förändring skapas lätt en känsla av tristess. Som människor har vi behov av både trygghet och förändring. Jag har lärt mig att hitta tryggheten i mig själv. Kanske är det detta som gör att jag kan ta kliv som andra uppfattar som utmanande? I slutändan handlar livet om val och att medvetenheten om att vi kan välja. Att inte välja innebär att vi skapar ett liv där vi är reagerande utifrån omständigheterna. Det är ett liv som kanske fungerar för dem som har ett arbete, ett jobb. Men inte om man vill det som jag vill idag, skapa förutsättningar för en hållbar utveckling som företagare.

Företagare behöver kunna tänka ”rätt”. Det är ett helt annat sätt att tänka och betrakta verkligheten om man är företagare till skillnad från att vara anställd. Då många framförallt kvinnor startar nytt mitt i livet som företagare så är det angeläget att lära sig förstå att framgång kommer från ditt tankesätt. Det handlar om att vara medveten om vad du vill och gör med ditt ledarskap.

Det här är något som jag förstått sedan jag startade mitt företag för nu många år sedan. Genom årens lopp har mitt företagande stått för den extra inkomst som gjorde att jag hängivet kunde ägna mig åt min egen personliga utveckling. Utbilda mig och utveckla mig vidare. Lära mig nya saker hur man skapar förändring och genombrott i människors liv. Det var dock inte förrän under de senaste tre åren som jag förstått hur verkligt känsligt ämne detta med förändring är. Min egen utveckling gjorde att jag började studera sexualitet, sedan tog jag mig in på området att gå djupare att förstå rädslor kring pengar. Det finns två ämnen som nästan är tabubelagda att tala om i det offentliga rummet – sex och pengar. Idag ägnar jag mig åt att undervisa om hur dessa saker faktiskt hänger ihop. För en del är det skrämmande. För andra utmanande. Men de allra flesta blir faktiskt nyfikna och vill lära mer efter att ha lyssnat på min föreläsning ”3 anledningar hur sex och pengar påverkar ditt ledarskap”.

Maria Appelqvist2Jag lever utifrån devisen att följa mitt syfte i livet – som handlar om att sprida kunskap om detta och visa kvinnor att vägen till framgång går genom att öppna upp den sexuella energin. Det är väldigt enkelt men kan verka skrämmande. Det är inte någonting nytt som jag hittat på, dvs att sex och framgång hänger ihop! Kunskapen är urgammal. Idag har jag bestämt mig för att kliva fram och tala om det. Jag har skapat en BlogTalkRadioShow där du kan lära mer

Framgång kan mätas i pengar och vi har en massa föreställningar kring detta som faktiskt hindrar oss från att skapa det vi vill ha. Jag lär ut metoder och tekniker som alla behöver veta för att kunna skapa mer överflöd i sitt liv.

Frågan är om du vill säga JA till att lära mer?

Kom och lek med mig på Hotell Plaza i Umeå den 16 november. Registrering sker här

 


Spread the love