Personlighetsutvecklande Regressionsterapi

Spread the love

Regressionsterapi är ett sätt att gå tillbaka.

korgRegressionsterapi är en väldigt bra metod att använda om du har en fobi eller ett trauma och har svårt att hantera det. Du kan bli befriad från rädslor , ångest och kroniska besvär. Kanske är det också så att du inte kan förstå och inte hitta någon händelse i det här livet som har skapat problemet.

Vid en regression hos mig hjälper jag dig ner i djup avslappning och sedan till ett tidigare liv. Vi går tillsammans igenom livet och här kommer ofta svar på olika frågor som du haft i ditt liv. 

Hela tiden är du medveten om vad som händer i rummet även om du “medverkar i en film” du aldrig har sett förut. Det kan bli omskakande men är aldrig farligt. Vi kan när som helst avbryta om du vill det.

En del påstår att alla som har varit hos en regressionsterapeut hävdar att de varit någon känd historisk person. Det har aldrig hänt mig eller mina klienter. Ändå har jag studerat en hel del av mina egna tidigare liv och utfört ett stort antal regressioner på andra.

Det som är så fantastiskt med en regression är att oförklarliga fobier, trauman och olika problem kan försvinna direkt eller en kort tid efter en regressionen. När man vet orsaken kan man bearbeta problemet. Vet man inte orsaken är symptomlindring, dvs försöka undvika det som utlöser en stark reaktion, enda sättet att hantera problemet.

Min första regression skakade om mig rejält. Där fick jag uppleva orsaken till mitt dåvarande beteende. Senare regressioner visade att det var ett mönster. Jag bestämde mig då för att bryta det mönstret i det här livet.

konsultationKanske är en regression du behöver för att komma vidare i livet. Ta då kontakt med mig eller en terapeut du känner förtroende för. Det finns dem som jobbar med hypnos men jag använder mig av en sorts ledd meditationsteknik och därför är du hela tiden medveten under processen.

Mer information om Regressionsterapi finns på min hemsida www.yourpastlifecoach.com.

Har du upplevt ett tidigare liv?
Skriv och berätta, på facebook eller i ett e-postmeddelande till lena.ellingsson@lenaellingsson.se

 


Spread the love