Nesara Gesara QFS

Spread the love

Vad är NESARA/GESARA?

N.E.S.A.R.A – National Economic Security and Reformation Act
G.E.S.A.R.A – Global Economic Security and Reformation Act

*Observera att jag är ingen ekonom. Följande text är min uppfattning av vad jag hittat när jag forskat om historien kring och innehållet av NESARA/GESARA – som kommer att kallas QFS – och inte tänkt att skapa konflikt eller diskussion. Det är bara i upplysningssyfte jag redogör för mina studier här. Om det verkar intressant rekommenderar jag att göra egna studier, se länkar i slutet av inlägget. (NESARA/GESARA – QFS – är INTE systemet som ingick i planerna för djupa statens new world order (NWO), det som kallas the great reset. The great reset är det som Karl Schwab och Magdalena Andersson pratar om, där vi “inte ska äga någonting men vara lyckliga”)*

Var kommer systemet ifrån?

Det här nya ekonomiska systemet kommer från en ursprungsidé av St Germain (fransk greve på 1700-talet och numera uppstigen Mästare), vidareutvecklades och moderniserades i början av 1900-talet.

Första försöket att införa systemet gjordes av president John F Kennedy 1963 men bara dagar innan han skulle skriva under beslutet blev han mördad.

Andra försöket att annonsera det redan antagna systemet var kl 10:00 den 11 september 2001 men kl 09 utfördes destruktionen av tvillingtornen, byggnad 3 (Marriot Hotel) och ett hörn av Pentagon (där viktiga papper fanns, papper som vissa inte ville skulle bli offentliga) – det som kallas 9/11 eller 11 september-attackerna.

Tredje gången gillt, sägs det. Den här gången kommer det att lyckas. Förmodligen under 2021.

N.E.S.A.R.A/G.E.S.A.R.A blir G.E.S.A.R.A

Alliansen (the white hats) säger att N.E.S.A.R.A behövs inte längre i Amerika och det var en anledning till president Donald Trump rev upp Parisavtalet 27/3 2018 – där G.E.S.A.R.A var inbäddad. Då N.E.S.A.R.A. ursprungligen var ämnad för USA har nu G.E.S.A.R.A slagits ihop med N.E.S.A.R.A. När G.E.S.A.R.A presenteras vid FN kommer den att införas i USA och andra suveräna stater, i nuläget 206 st. Inte i Washington DC (DC = District of Columbia och ägs av företaget US som i sin tur ägs av Vatikanen via en bank i London). Alla 206 länder har skrivit under att de ska införa G.E.S.A.R.A men de politiker och journalister som vet om det har ålagts med tystnadsplikt tills det blir ett globalt tillkännagivande. G.E.S.A.R.A kommer först att antas i USA och sedan rullas den ut globalt.

G.E.S.A.R.A är det nya finansiella systemet och det är uppbackad av en guldreserv. De kommer att kalla det för QFS – Quantum Financial System – men det är i princip samma som som Gesara. Alla valutor kommer på sikt att övergå i det här systemet. Papperspengar fasas ut allt eftersom och alla valutor kommer att i framtiden bli digitala under det nya finansiella systemet som är helt anpassat för 5D.

Det finns flera intressanta punkter att titta på och jag ska försöka förklara några av dem. Alla punkter kommer längst ner inklusive länkar för den som vill fördjupa sig i G.E.S.A.R.A och ”med beds”.

+ Alla skulder med olaglig ränta avskrivs
Många lån som t ex studentlån och vissa huslån

+ All inkomstskatt upphör
All produktion och löner är skattefria. Endast lyxkonsumtion är beskattad med ca 14%
Sociala och medicinska avgifter kan finnas kvar ett tag.

+ Nyval inom 120 dagar sedan N.E.S.A.R.A. presenterats av regering

+ Alla pengar i omlopp backas upp av metaller
Framförallt guld men också silver och platina. De nämns som ”regnbågsmetaller”

+ Alla konflikter med vapen upphör
För att vara med i det här nya ekonomiska systemet krävs att vapnen läggs ner och det blir i slutändan världsfred

+ Ger stora summor pengar för humanitära ändamål

+ Släpper tidigare hemliga patent
Över 6 000 st patent, de flesta av Nicola Tesla, har hemlighållits för gemene man. Här finns antigravitation till ex nya transportmedel. Sonic healing maskiner som ”med beds”, ”celestial chambers” m fl. Den vård- och medicinstruktur som finns nu kommer att försvinna. Fri-energi-apparater, ex maskiner som omvandlar sopor till energi – sopberg kommer att vara ett minne blott.

+ Ökade förmåner och kostnadsreduceringar för pensionärer och ensamstående med barn

+ Valfusk elimineras genom kvantdator

+ Återställer ekonomisk integritet
Privatekonomi är en privat angelägenhet. Så länge ekonomin är genererad på laglig väg har ingen rätt att kräva info om den.

Här kommer alla punkter

G.E.S.A.R.A är har tagits fram för att:

+ reducera alla ojämlikheter och problem genom att kraftigt förstärka den genomsnittliga livsstandarden, speciellt för pensionärer, ensamstående med barn

+ eliminera biljoner dollar av offentliga och privata skulder

+ återge kontrollen av valutan till det offentliga

+ reducera alla offentliga valutakostnader

+ införa nya bankregler som är rättvisa för alla

+ införa projekt och arbeten för $500 miljarder

+ byta ut inkomstskatt mot en rättvis skatt

+ förbättra balansen i handelsproblem

+ återuppbygga industrin med höga löner och produktiva jobb

+ eliminera inflation

Länkar

Här finns mer info om N.E.S.A.R.A/G.E.S.A.R.A: https://www.ashtarontheroad.com/history-of-nesara.html

Här finns en e-bok om N.E.S.A.R.A/G.E.S.A.R.A för den som vill fördjupa sig

Här finns info om ”med beds” och Celestial chambers: http://www.blissfulvisions.com/articles/med-beds.html

Vill du kontakta mig nås jag lättast på epost: lena.ellingsson@lenaellingsson.se

Jag finns på facebook: Lena Ellingsson
Jag finns på Telegram: Lena Ellingsson
Gilla min sida på facebook: The Inner Source
Gilla min sida på facebook: Lena Maria Ellingsson – The Peaceful Warrior
Följ mig på instagram: lifecoachlena
Följ mig på instagram: lenamariaellingsson


Spread the love